eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Lê Như Khôi”

Tự Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
Tự Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD) Với các tình huống đa dạng, trình bày rõ ràng, phiên âm chuyển ngữ sang tiếng Việt, cuốn sách sẽ giúp người học trong thời gian ngắn nhất có thể vận dụng, nắm vững các cách diễn đạt khác nhau trong những ngữ cảnh phù hợp nhất.Từ đó mở rộng và nâng cao trình độ tiếng Hoa của mình.