eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Lê Huân (Chủ biên)”

Bài Tập Đọc Hiểu Và Làm Văn Lớp 10
Bài Tập Đọc Hiểu Và Làm Văn Lớp 10 Cuốn sách Bài Tập Đọc Hiểu Và Làm Văn Lớp 10 được cấu trúc theo hệ thống các bài tập thực hành đọc hiểu và làm văn thuộc chương trình Ngữ văn 10. Bài tập thực hành phần đọc hiểu giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản, các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu. Các câu hỏi về đọc hiểu thường tập trung vào mốt số khía cạnh như: - Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; - Hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản; - Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, cấu trúc, thể loại văn bản; - Một số biện pháp tu từ, lập luận trong văn bản và tác dụng của chúng.