eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Lân Dũng”

Kỷ Lục Mới Nhất Về Con Người Và Kỷ Lục Việt Nam
Kỷ Lục Mới Nhất Về Con Người Và Kỷ Lục Việt Nam Để có thể giới thiệu với bạn đọc những kiến thức phong phú, những chuyện kỳ lạ nhưng có thật trên thế giới, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới. Đó là Sách kỷ lục thế giới (Guinness World Records - Guinness World Records Ltd)… Những ấn phẩm gần đây tập trung vào các kỷ lục phi thường do con người xác lập. Ngoài các kỷ lục thi đấu, sách chứa đựng nhiều thông tin về các chuyện lạ, kỷ lục trong thế giới tự nhiên, kỹ thuật, văn hoá thể thao, nghệ thuật, đời sống con người… Sách kỷ lục Guinness dùng để tra cứu được xuất bản hàng năm, tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới. Tập sách bạn đang có trên tay chính là cuốn Kỷ lục mới nhất về con người và kỷ lục Việt Nam. Hy vọng với cuốn sách này, độc giả Việt Nam sẽ được cung cấp thêm rất nhiều thông tin bổ ích, lý thú. Thông tin tác giả: Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng. Ông không chỉ là một Giáo sư Đại học lâu năm, một nhà nghiên cứu, một chính khách với ba khóa đảm nhận trọng trách Đại biểu Quốc hội, mà đông đảo quần chúng quen biết ông với vai trò là một người rất quan tâm đến việc phổ biến khoa học.
Kỷ Lục Mới Nhất Về Văn Hóa – Thể Thao & Các Sự Kiện Xã Hội
Kỷ Lục Mới Nhất Về Văn Hóa - Thể Thao & Các Sự Kiện Xã Hội Để có thể giới thiệu với bạn đọc những kiến thức phong phú, những chuyện kì lạ nhưng có thật trên thế giới, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới. Đó là Sách kỷ lục thế giới (Guinness World Records - Guinness World Records Ltd) và Sách Top 10 về mọi chuyện (Top 10 of Everythings Palazzo Editions Ltd)… Những ấn phẩm gần đây tập trung vào các kỷ lục phi thường do con người xác lập. Ngoài các kỉ lục thi đấu, sách chứa đựng nhiều thông tin về các chuyện lạ, kỷ lục trong thế giới tự nhiên, kỹ thuật, văn hóa thể thao, nghệ thuật, đời sống con người… Sách kỷ lục Guinness dùng để tra cứu được xuất bản hàng năm, tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới. Tập sách bạn đang có trên tay chính là cuốn Kỷ lục mới nhất về văn hóa - thể thao và các sự kiện xã hội. Hy vọng với cuốn sách này, độc giả Việt Nam sẽ được cung cấp thêm rất nhiều thông tin bổ ích, lý thú
Kỷ Lục Mới Nhất Về Thế Giới Tự Nhiên Và Khoa Học Kỹ Thuật
Kỷ Lục Mới Nhất Về Thế Giới Tự Nhiên Và Khoa Học Kỹ Thuật Để có thể giới thiệu với bạn đọc những kiến thức phong phú, những chuyện kì lạ nhưng có thật trên thế giới, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới. Đó là Sách kỷ lục thế giới (Guinness World Records - Guinness World Records Ltd) và Sách Top 10 về mọi chuyện (Top 10 of Everythings Palazzo Editions Ltd)… Những ấn phẩm gần đây tập trung vào các kỷ lục phi thường do con người xác lập. Ngoài các kỷ lục thi đấu, sách chứa đựng nhiều thông tin về các chuyện lạ, kỷ lục trong thế giới tự nhiên, kỹ thuật, văn hóa thể thao, nghệ thuật, đời sống con người… Sách kỷ lục Guinness dùng để tra cứu được xuất bản hàng năm, tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới. Tập sách bạn đang có trên tay chính là cuốn Kỷ lục mới nhất về Thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Hy vọng với cuốn sách này, độc giả Việt Nam sẽ được cung cấp thêm rất nhiều thông tin bổ ích, lý thú. Thông tin tác giả: Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng. Ông không chỉ là một Giáo sư Đại học lâu năm, một nhà nghiên cứu, một chính khách với ba khóa đảm nhận trọng trách Đại biểu Quốc hội, mà đông đảo quần chúng quen biết ông với vai trò là một người rất quan tâm đến việc phổ biến khoa học.