eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Kim Đính”

Gương Chí Sĩ Phan Tây Hồ – Lịch Sử Toàn Biên
Gương Chí Sĩ Phan Tây Hồ - Lịch Sử Toàn Biên Cuốn sách Phan Tây Hồ lịch sử toàn biên được in cách nay đã 89 năm (1927). Từ đó đến nay (2016), cuốn sách vẫn chưa được in  lại. Cuốn sách ghi lại tiểu sử, những bài  diễn thuyết của  cụ Phan Tây Hồ sau khi về nước và quý hơn cả là phần ghi lại quá trình diễn ra đám tang của chí sĩ Phan Châu Trinh trên cả  ba miền Bắc - Trung - Nam. Chính vì những lẽ đó, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tái bản lại cuốn sách với mong muốn góp  phần tôn  vinh và  làm sống dậy tinh thần “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của  nhà tư tưởng Phan Châu Trinh.
Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử
Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử