eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Huy Thắng”

Những Chân Dung Song Hành – Tập 2
Những Chân Dung Song Hành - Tập 2 Những con người xung quanh luôn tham gia và các mối quan hệ, ảnh hưởng và giúp chúng ta tái tạo thế giới tinh thần, làm sâu sắc và phong phú tâm hồn. 'Những chân dung song hành' nói về tình cảm của những người bạn thân, bạn đời, đồng nghiệp và đồng liêu… Nội dung cuốn sách là những gì tác giả nói về tình cảm của những người xung quanh dành cho nhau, có những bài viết sâu nặng dành cho cha ông và cả những bài viết mà cha ông đã dành cho họ. Giữa cho và nhận những điều tốt đẹp từ nhau khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Mục lục: + Mẹ tôi - Người gác chữ cho chồng. + Chú Thi với cha tôi. + Bác Tô Hoài với cha tôi. + Có một tình bạn bù trừ. + Phạm Ngọc Khuê – ông là ai? Mời bạn đón đọc