eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hữu Biển”

Thần Tốc Luyện Đề Chuẩn Bị Kì Thi THPT Quốc Gia Toán Học 2016 – 2017
Thần Tốc Luyện Đề Chuẩn Bị Kì Thi THPT Quốc Gia Toán Học 2016 - 2017 Cuốn sách gồm 30 đề thi, các em sẽ được ôn luyện 10 chủ điểm kiến thức trọng tâm với các bài tập kèm theo. Mỗi đề thi đều bám sát cấu trúc đề thi THPT. Đặc biệt, tài liệu còn tập trung vào phương pháp, giúp học sinh định hướng tư duy, hình thành thói quen tìm hiểu những phương pháp giải đa dạng, củng cố vững chắc hệ thống kiến thức.