eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hữu Bắc”

Phát Huy Kỹ Thuật Đặt Trục – Giải Nhanh Hình Học Không Gian Từ A-Z
Phát Huy Kỹ Thuật Đặt Trục - Giải Nhanh Hình Học Không Gian Từ A-Z Cuốn sách nằm trong bộ sách Chinh Phục chuyên đề Toán từ A - Z với nội dung được biên soạn bởi các giáo viên chuyên Toán tại Miền Bắc có định hướng tư duy giải toán chi tiết từ cơ bản tới nâng cao. Đây là cuốn sách rất phù hợp cho học sinh trung bình khá muốn học chắc lại kiến thức và học sinh khá - giỏi muốn nâng cao khả năng tư duy bài khó để ăn điểm 8 9 10. Điểm nổi bật đặc biệt: • Tổng hợp toàn bộ các dạng toán phương trình, hệ/bất phương trình từ dễ tới khó. • Hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật giải từ cơ bản - nâng cao chuyên sâu và chi tiết. • Phân tích và định hướng tư duy cách giải những bài toán khó, bẫy, dễ nhầm lẫn. • Dành cho lớp 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc Gia.
Chinh Phục Câu Hỏi Phụ – Khảo Sát Hàm Số Từ A-Z
Chinh Phục Câu Hỏi Phụ - Khảo Sát Hàm Số Từ A-Z Cuốn sách nằm trong bộ sách Chinh Phục chuyên đề Toán từ A - Z với nội dung được biên soạn bởi các giáo viên chuyên Toán tại Miền Bắc có định hướng tư duy giải toán chi tiết từ cơ bản tới nâng cao. Đây là cuốn sách rất phù hợp cho học sinh trung bình khá muốn học chắc lại kiến thức và học sinh khá - giỏi muốn nâng cao khả năng tư duy bài khó để ăn điểm 8 9 10. Điểm nổi bật đặc biệt • Tổng hợp toàn bộ các dạng toán phương trình, hệ/bất phương trình từ dễ tới khó. • Hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật giải từ cơ bản - nâng cao chuyên sâu và chi tiết. • Phân tích và định hướng tư duy cách giải những bài toán khó, bẫy, dễ nhầm lẫn. • Dành cho lớp 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc Gia.
Chinh Phục Nguyên Hàm – Tích Phân từ A – Z
Chinh Phục Nguyên Hàm - Tích Phân từ A - Z Cuốn sách nằm trong bộ sách Chinh Phục chuyên đề Toán từ A - Z với nội dung được biên soạn bởi các giáo viên chuyên Toán tại Miền Bắc có định hướng tư duy giải toán chi tiết từ cơ bản tới nâng cao. Đây là cuốn sách rất phù hợp cho học sinh trung bình khá muốn học chắc lại kiến thức và học sinh khá - giỏi muốn nâng cao khả năng tư duy bài khó để đạt điểm cao. ĐIỂM NỔI BẬT ĐẶC BIỆT - Phân tích chi tiết các dạng toán tích phân hàm - đa - lượng - mũ từ dễ tới khó - Chia sẻ kinh nghiệm giải nhanh và cách tránh các sai lầm thường gặp - Bật mí mẹo làm tích phân thành phần “Nhất lốc - Nhì đa - Tam lượng - Tứ mũ” - Dành cho lớp 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc Gia.