eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hùng (sưu tầm và hệ thống)”

Cẩm Nang Chính Sách Tiền Tệ Ngân Hàng Và Tín Dụng
Cẩm Nang Chính Sách Tiền Tệ Ngân Hàng Và Tín Dụng Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhấLuật ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng & trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng Phần thứ hai. Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi & tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng Phần thứ ba. Hướng dẫn mới nhất về lãi suất cho vay, dịch vụ thanh toán Phần thứ tư. Quy định về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động ủy thác, đổi ngoại tệ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.