eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hồng Thái”

Sáo Trúc 10 Lỗ Căn Bản & Nâng Cao (Kèm CD)
Sáo Trúc 10 Lỗ Căn Bản & Nâng Cao Để phục vụ cho việc giảng dạy sáo trúc ở Nhạc viện Quốc gia Hà Nội cũng như các trường Âm Nhạc, trường Văn Hóa - Nghệ Thuật nhiều địa phương trong nước và đông đảo các bạn cần tìm hiểu, muốn học thổi sáo trúc... Cuốn Sáo Trúc 10 Lỗ Căn Bản & Nâng Cao tập trung giới thiệu cách luyện tập, biểu diễn sáo ngang 6 lỗ bấm, có tên chung là sáo trúc. Sách có tặng kèm đĩa CD bao gồm 15 bài thổi sáo dành cho sáo trúc của nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Phi Hải giúp người học tham khảo.