eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hoàng Tuấn”

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công
Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công Quyển sách sẽ là một công cụ rất quý giá hỗ trợ cho các nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm nhân tài, là một nguồn hỗ trợ nhân sự rất lớn cho các công ty và doanh nghiệp, và đặc biệt là mang đến cho đất nước những con người thật sự ưu tú. Sách gồm 6 chương, trình bày rất nhiều chiến lược để giúp các chuyên gia nguồn nhân lực, các giám đốc và trưởng phòng nhân sự tuyển dụng thành công các nhân viên thật sự xuất sắc cho công ty của mình.
Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý
Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý cung cấp những phương pháp và cách thức để quản lý ngân sách công ty một cách hiệu quả. Cho dù loại hình ngân sách cần dự thảo là gì, cuốn sách này cũng sẽ là một cẩm nang hữu ích dành cho bạn. Sách trình bày nhiều khía cạnh trong quá trình dự thảo ngân sách: Thu nhập và chi phí, công tác sản xuất và các dự án, các khâu chuẩn bị thuyết trình,...Sách được nhiều độc giả trẻ là các bạn cử nhân mới ra trường tìm đọc.