eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hoàng Sơn”

Ngôi Nhà Xưa
Ngôi Nhà Xưa Miền kí ức ùa về, những dòng sông, bến nước, con đò, ngôi nhà xưa… như hiện hữu. Có chút buồn thường về một thời gian khó, có chút day dứt với những kỉ niệm xưa, có cả những khắc khoải bồi hồi. Bằng ngòi bút cảm xúc, tác giả Nguyễn Hoàng Sơn viết về những chuyện xưa mà như vừa mới xảy ra, vẫn ám ảnh khôn nguôi.