eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hoàng”

Bé Tập Kể Chuyện – Sự Tích Hoa Mào Gà
Bé Tập Kể Chuyện - Sự Tích Hoa Mào Gà Dựa theo chương trình kể chuyện của học sinh tiểu học, các câu chuyện được tóm lược lại, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung sách hướng các em tới những điều hay lẽ phải, giáo dục các em những đức tính cần thiết để trở thành người công dân tốt.
Bé Tập Kể Chuyện – Tích Chu (Tái Bản)
Bé Tập Kể Chuyện - Tích Chu Dựa theo chương trình kể chuyện của học sinh tiểu học, các câu chuyện được tóm lược lại, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung sách hướng các em tới những điều hay lẽ phải, giáo dục các em những đức tính cần thiết để trở thành người công dân tốt.
Bé Tập Kể Chuyện – Cáo, Thỏ, Gà Trống (Tái Bản 2016)
Bé Tập Kể Chuyện - Cáo, Thỏ, Gà Trống Dựa theo chương trình kể chuyện của học sinh tiểu học, các câu chuyện được tóm lược lại, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung sách hướng các em tới những điều hay lẽ phải, giáo dục các em những đức tính cần thiết để trở thành người công dân tốt.