eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Duy Hải - Trương Ngọc Quỳnh”

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Tập Luyện Môn Bơi Lội
Hướng Dẫn Kỹ Thuật Tập Luyện Môn Bơi Lội Bơi lội không chỉ là môn thi đấu, môn thể thao rèn luyện sức khoẻ còn là một môn giải trí được nhiều người ưa chuộng. Cuốn sách giới thiệu phương pháp luyện tập các kiểu bơi cơ bản kèm theo hình ảnh thực tế sẽ giúp cho độc giả có được những kiến thức về bơi lội, nắm bắt kỹ thuật bơi, nhanh chóng nâng cao trình độ bơi của mình.