eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Duy Chinh - Trương Ngọc Quỳnh”

Hướng Dẫn Luyện Tập Môn Bóng Bàn
Hướng Dẫn Luyện Tập Môn Bóng Bàn Cuốn sách do tác giả Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn  dựa vào các tài liệu  trong và ngoài nước nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản về bóng bàn, quy tắc trong thi đấu, những thuật ngữ bóng bàn cơ bản và quan trọng nhất là giới thiệu nhiều bài luyện tập từ cơ bản đến nâng cao.