eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tín”

8100 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm CD)
8100 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Quyển sách 8100 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh này được sản xuất nhằm giúp cho các học viên Anh ngữ nâng cao kĩ năng giao tiếp của mình trong giao tiếp xã hội bằng Tiếng Anh. Nội dung sách bao gồm 428 tình huống giao tiếp theo các bối cảnh xã hội khác nhau như giao tiếp hằng ngày, tại nhà hàng, khách sạn, trường học, ngân hàng,... Với những câu đàm thoại thông dụng căn bản, sách sẽ giúp người học dễ nắm bắt và vận dụng.
7200 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm CD)
7200 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh 7200 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên Anh ngữ, đặc biệt là người học chuyên ngành dịch thuật về các lĩnh vực xã hội khác nhau. Nội dung sách bao gồm các tình huống giao tiếp thường gặp được trình bày song ngữ Anh - Việt theo từng chủ điểm riêng biệt theo các lĩnh vực khác nhau như du học, giao tiếp điện thoại, xúc tiến bán hàng... Bố cục sách gồm có các mẫu câu thông dụng và một số bài đàm thoại mẫu giúp người đọc dễ nắm bắt và vận dụng. Với nội dung thiết thực, đa dạng chắc chắn sách là nguồn tài liệu học tập và tham khảo quý báu cho người đọc.
8100 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm CD)
8100 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Nội dung sách gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày, gồm các tình huống giao tiếp thường gặp được trình bày song ngữ Anh - Việt. Bố cục sách gồm mẫu câu thông dụng và các bài đàm thoại mẫu. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn vượt qua những khó khăn trong giao tiếp thông thường.
7200 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm CD)
7200 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Nội dung sách gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày, gồm các tình huống giao tiếp thường gặp được trình bày song ngữ Anh - Việt. Bố cục sách gồm mẫu câu thông dụng và các bài đàm thoại mẫu. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn vượt qua những khó khăn trong giao tiếp thông thường.