eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tấn- Trần Thị Kim Cương - Đỗ Trung Kiên”

Ôn Luyện Và Kiểm Tra Toán Lớp 1 (Tập 2)
Ôn Luyện Và Kiểm Tra Toán Lớp 1 (Tập 2) Cuốn sách Ôn Luyện Và Kiểm Tra Toán Lớp 1 (Tập 2) được biên soạn để giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu tham khảo. Sách được biên soạn theo cấu trúc như sau: Phần 1: Các kiến thức cần nhớ và các đề toán Phần 2: Hướng dẫn giải và đáp số. Các kiến thức cơ bản được tổng hợp theo từng chương và cụ thể theo thứ tự bài học để các em dễ học, dễ nhớ. Các bộ đề được biên soạn theo từng tuần học, rất tiện sử dụng cho giáo viên và học sinh. Phần hướng dẫn giải có nên rõ cách giải của từng bài. Cuốn sách là tài liệu quý giá đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 2)
Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 2) Cuốn sách Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 2) đã bao quát toàn bộ các kiến thức, các dạng bài thường xuất hiện trong các kì thi. Giúp nâng cao trình độ và định hướng ôn tập. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Các kiến thức cơ bản và các đề toán Phần này gồm hệ thống các đề ôn luyện được trình bày theo hai phần chính là: Kiến thức cần nhớ & Các đề toán. Trong quyển sách này, kiến thức cần nhớ được hệ thống hóa một cách chi tiết nhất. Các bài tập trong mỗi đề được chọn lọc theo các kiến thức, kĩ năng mà các em được học trong từng chương theo SGK. Phần II: Hướng dẫn giải: Phần này chỉ hướng dẫn hoặc nêu đáp số bài cuối cùng của mỗi đề, giúp các em tham khảo và tự kiểm tra kết quả bài làm của mình.  
Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 1)
Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 1) Cuốn sách Ôn Luyện & Kiểm Tra Toán Lớp 5 (Tập 1) đã bao quát toàn bộ các kiến thức, các dạng bài thường xuất hiện trong các kì thi. Giúp nâng cao trình độ và định hướng ôn tập. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Các kiến thức cơ bản và các đề toán Phần này gồm hệ thống các đề ôn luyện được trình bày theo hai phần chính là: Kiến thức cần nhớ & Các đề toán. Trong quyển sách này, kiến thức cần nhớ được hệ thống hóa một cách chi tiết nhất. Các bài tập trong mỗi đề được chọn lọc theo các kiến thức, kĩ năng mà các em được học trong từng chương theo SGK. Phần II: Hướng dẫn giải: Phần này chỉ hướng dẫn hoặc nêu đáp số bài cuối cùng của mỗi đề, giúp các em tham khảo và tự kiểm tra kết quả bài làm của mình.