eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tấn - Phan Hoàng Ngân”

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5
Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 gồm các bài toán với đầy đủ các dạng toán mà các em được học. Các bài toán trong cuốn sách này được biên soạn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp các em phát triển tính sáng tạo trong học tập. Cuốn sách gồm hai phần: - Phần một: Các bài toán - Phần hai: Lời giải - đáp số. Mỗi dạng toán đều có lời giải hoặc hướng dẫn tỉ mỉ một số bài tập. Khi các em đã làm quen với cách giải, tập sách chỉ cung cấp đáp số để các em tham khảo sau khi đã tự mình giải.