eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tấn - Nguyễn Đức Hòa - Tạ Hoàn”

500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 1
500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 1 Cuốn sách 500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 1 dành cho học sinh tiểu học gồm khoảng 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 1, được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khá, giỏi toán có một tài liệu ôn tập, rèn luyện toán để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi.Quyển sách được viết bám sát các nội dung của từng đơn vị bài học trong SGK Toán lớp 1.
500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 2
500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 2 Quyển sách 500 Bài Tập Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 2 dành cho học sinh tiểu học gồm khoảng 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2, được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khá, giỏi toán có một tài liệu ôn tập, rèn luyện toán để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi.Quyển sách được viết bám sát với các nội dung của từng đơn vị bài học trong SGK Toán lớp 2 mới.Bố cục của quyển sách gồm các nội dung chính như sau:1. Ôn tập và bổ sung2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1003. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1004. Ôn tập5. Phép nhân và phép chia6. Các số trong phạm vi 1007. Ôn tập cuối năm họcVà 10 bộ đề toán ôn luyện.