eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tấn (chủ biên)”

Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 1 – Quyển 2
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 1 - Quyển 2 Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 1 - Quyển 2 là cuốn sách của nhóm tác giả biên soạn công phu và tiện ích có hình ảnh minh họa giúp các em làm quen và tính nhanh hơn khi  tập làm toán. Với những hình ảnh thân thuộc gần gũi các em sẽ thích thú hơn trong quá trình học.
100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 4
100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 4 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các nhà trường nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. Theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục, môn Toán có 4 lần kiểm tra định kì trong năm học, đó là kiểm tra giữa học kì I, kiểm tra cuối học kì I, kiểm tra giữa học kì II và kiểm tra cuối học kì II. Nội dung các đề kiểm tra này phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình được ban hành trong quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Trên thực tế, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở nhiều trường còn phiến diện, chưa bám sát mục tiêu giáo dục và chuẩn kiến thức, kĩ năng. Để giúp các giáo viên, học sinh có tài liệu tham khảo và thử nghiệm, nhóm tác giả biên soạn bộ sách 100 đề kiểm tra Toán 4 gồm các đề kiểm tra trong mỗi cuốn sách đều được biên soạn theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
100 Đề Kiểm Tra Toán 6
100 Đề Kiểm Tra Toán 6 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện mục tiêu đào tạo. Nhằm giúp các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các học sinh có tài liệu ôn luyện, tự kiểm tra và đánh giá kiến thức cho các em học sinh, nhóm tác giả biên soạn bộ sách 100 đề kiểm tra toán (từ lớp 1 đến lớp 9), các đề kiểm tra trong mỗi cuốn sách được biên soạn đúng theo yêu cầu kiến thức, kĩ năng của Bộ giáo dục đào tạo. Mỗi quyển sách (từ lớp 6 đến lớp 9) gồm có ba phần: Phần một: Đề kiểm tra và hướng dẫn giải. Phần hai: Đề kiểm tra ở một vài địa phương. Phần ba: Đề kiểm tra học sinh giỏi toán. Phần bốn: Các đề toán ôn luyện.
100 Đề Kiểm Tra Toán 7
100 Đề Kiểm Tra Toán 7 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện mục tiêu đào tạo. Nhằm giúp các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh có tài liệu giúp ôn luyện, tự kiểm tra và đánh giá kiến thức cho các em học sinh, nhóm tác giả biên soạn bộ sách 100 đề kiểm tra Toán (từ lớp 1 đến lớp 9), các đề kiểm tra trong mỗi cuốn sách được biên soạn đúng theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi quyển sách (từ lớp 1 đến lớp 9) gồm có ba phần : Phần một: Đề kiểm tra và hướng dẫn giải. Phần hai: Đề kiểm tra ở một vài địa phương. Phần ba: Đề kiểm tra học sinh giỏi toán. Phần bốn: Các đề toán ôn luyện.
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 1) (Khang Việt)
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 1) Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 1) là cuốn sách của nhóm tác giả biên soạn công phu và tiện ích có hình ảnh minh họa giúp các em làm quen và tính nhanh hơn khi  tập làm toán. Với những hình ảnh thân thuộc gần gũi các em sẽ thích thú hơn trong quá trình học.
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 2) (Khang Việt)
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 2) Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 5 (Quyển 2) là cuốn sách của nhóm tác giả biên soạn công phu và tiện ích có hình ảnh minh họa giúp các em làm quen và tính nhanh hơn khi  tập làm toán. Với những hình ảnh thân thuộc gần gũi các em sẽ thích thú hơn trong quá trình học.
Để Học Giỏi Toán Lớp 5 (Phiên Bản Mới Nhất)
Để Học Giỏi Toán Lớp 5 Bộ Để học giỏi Toán Tiểu học gồm 5 cuốn: Cuốn 1: Để học giỏi Toán 1. Cuốn 2: Để học giỏi Toán 2. Cuốn 3: Để học giỏi Toán 3. Cuốn 4: Để học giỏi Toán 4. Cuốn 5: Để học giỏi Toán 5. Bộ sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới và chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách được viết theo một cấu trúc hợp lí. Cấu trúc của từng bài trong bộ sách gồm 3 phần: A. Kiến thức cơ bản cần nhớ: Gồm tất cả những kiến thức rất cơ bản trong một tuần, mỗi kiến thức kèm theo 1 bài toán hoặc ví dụ có giải cụ thể. B. Bài tập ứng dụng: Gồm hệ thống các bài tập từ dễ đến khó với nhiều dạng khác nhau nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản cần nhớ ở phần A để giải toán. C. Hướng dẫn giải bài tập ứng dụng: •    Hướng dẫn giải hoặc đáp số các bài tập ở phần B. •    Học sinh sau khi tự mình giải các bài tập, có thể tham khảo thêm phần này để kiểm tra lại kết quả của mình. Phụ lục: Các đề toán rèn luyện Như vậy mỗi cuốn sách trong bộ Để học giỏi Toán Tiểu học vừa là cuốn nhật kí ghi lại kiến thức cơ bản mà các em cần nhớ, vừa là kho tàng các bài toán để các em thả sức luyện tập.
Để Học Giỏi Toán Lớp 1 (Phiên Bản Mới Nhất)
Để Học Giỏi Toán Lớp 1 Bộ Để học giỏi Toán Tiểu học gồm 5 cuốn: Cuốn 1: Để học giỏi Toán 1. Cuốn 2: Để học giỏi Toán 2. Cuốn 3: Để học giỏi Toán 3. Cuốn 4: Để học giỏi Toán 4. Cuốn 5: Để học giỏi Toán 5. Bộ sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới và chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách được viết theo một cấu trúc mới, độc đáo mà chưa có bộ sách nào có được. Cấu trúc của từng bài trong bộ sách gồm 3 phần: A. Kiến thức cơ bản cần nhớ: Gồm tất cả những kiến thức rất cơ bản trong một tuần, mỗi kiến thức kèm theo 1 bài toán hoặc ví dụ có giải cụ thể. B. Bài tập ứng dụng: Gồm hệ thống các bài tập từ dễ đến khó với nhiều dạng khác nhau nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản cần nhớ ở phần A để giải toán. C. Hướng dẫn giải bài tập ứng dụng: •    Hướng dẫn giải hoặc đáp số các bài tập ở phần B. •    Học sinh sau khi tự mình giải các bài tập, có thể tham khảo thêm phần này để kiểm tra lại kết quả của mình. Phụ lục: Các đề toán rèn luyện Như vậy mỗi cuốn sách trong bộ Để học giỏi Toán Tiểu học vừa là cuốn nhật kí ghi lại kiến thức cơ bản mà các em cần nhớ, vừa là kho tàng các bài toán để các em thả sức luyện tập.
Nâng Cao Và Phát Triển Toán Lớp 5
Nâng Cao Và Phát Triển Toán Lớp 5 Nội dung sách được biên soạn theo từng tuần học, mỗi tuần học có 2 đề, gồm các bài toán bám sát chương trình của tuần đó. Các bài toán phong phú về thể loại (trắc nghiệm, tự luận), đa dạng về nội dung. Thử sức với những bài toán này, các em sẽ thấy yêu thích môn toán và phát triển tư duy toán học.