eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đức Tấn”

Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 3 (Quyển 2)
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 3 (Quyển 2) Vở ô li bài tập Toán lớp 3 Quyển 2 là cuốn sách của nhóm tác giả được biên soạn công phu và tiện ích, kèm hình ảnh minh họa giúp các em làm quen và tính nhanh hơn khi tập làm toán. Với những hình ảnh thân thuộc gần gũi các em sẽ thích thú hơn trong quá trình học.
100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 2 (Tái Bản)
100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 2 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các nhà trường nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. Theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, môn Toán có 4 lần kiểm tra định kì trong năm học, đó là kiểm tra giữa học kì I, kiểm tra cuối học kì I, kiểm tra giữa học kì II và kiểm tra cuối học kì II. Nội dung các đề kiểm tra này phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình được ban hành trong quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Trên thực tế, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở nhiều trường còn phiến diện, chưa bám sát mục tiêu giáo dục và chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cuốn sách được xuất bản để giúp các giáo viên, học sinh có tài liệu tham khảo và thử nghiệm. Các đề kiểm tra trong mỗi cuốn sách đều được biên soạn theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 3 (Quyển 1)
Vở Ô Li Bài Tập Toán Lớp 3 (Quyển 1) Vở ô li bài tập Toán lớp 3 Quyển 1 là cuốn sách được tác giả biên soạn công phu. Sách có hình ảnh minh họa giúp các em làm quen và tính nhanh hơn khi  tập làm toán. Đây là tài liệu hữu ích để các em phát triển khả năng tư duy toán học.