eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đình Chiểu”

Thơ Nguyễn Đình Chiểu (Sách Bỏ Túi)
Thơ Nguyễn Đình Chiểu (Sách Bỏ Túi) Thành công nghệ thuật nổi bật nhất của Nguyễn Đình Chiểu đó là truyện thơ Nôm và văn tế Nôm. Ngôn ngữ nghệ thuật bình dị, giàu tính nhân dân, hình tượng nhân vật sinh động khiến cho ngòi bút của ông có sức thu hút mạnh mẽ người đọc. Sáng tác của ông đã góp phần bồi đắp tâm hồn dân tộc và nâng cao vị thế văn học miền Nam lên ngang tầm văn học cả nước.