eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đình Bổn”

Mút Mùa Lệ Thủy
Mút Mùa Lệ Thủy Nội dung cuốn sách Mút Mùa Lệ Thủy bao gồm các phần chính sau: 1. Rể hụt 2. Con ma nhớt 3. Xóm Đài Loan 4. Tình cũ 5. Thân gái dặm trường 6. 'Tây Thi' 7. Em bẹo hình hài đem bán 8. Nước mắt xứ người 9. Con đĩ, tao sẽ giết để dạy dỗ mày 10. Bí mật ma nhớt.