eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Chí Trung”

Tác Giả, Tác Phẩm Đoạt Giải Văn Học Asean – Tiếng Khóc Của Nàng Út
Tác Giả, Tác Phẩm Đoạt Giải Văn Học Asean - Tiếng Khóc Của Nàng Út Tiếng khóc của nàng Út là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung. Lấy bối cảnh vùng đất Quảng Ngãi những năm 1950, tác giả tái hiện một thời kỳ khó khăn, cam go của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Qua những số phận, những sự kiện giàu giá trị lịch sử, tiểu thuyết khẳng định tính cách quật cường của những con người miền Trung.