eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Chí Cường”

Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10 (Chương Trình Nâng Cao)
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10 (Chương Trình Nâng Cao) Cuốn sách Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10 (Chương Trình Nâng Cao) giúp các em học sinh lớp 10 đầu cấp học tốt bộ môn Vật lí theo chương trình mới. Nội dung biên soạn bám sát chương trình Vật lí lớp 10 nâng cao. Mỗi bài đều được cấu trúc theo 4 mục tiêu. A. Phần tóm tắt lí thuyết: Phần này giúp các em hệ thống nhanh các nội dung chính của một bài học, làm cơ sở để trả lời các câu hỏi cơ bản, tái hiện kiến thức. B. Phần hệ thống các câu hỏi thông hiểu và hướng dẫn trả lời tương ứng. Phần này giúp học sinh chủ động tham gia xây dựng bài học, hoạt động tích cực trong giờ học Vật lí. Thông qua đó học sinh thông hiểu một cách sâu sắc của bản chất Vật lí của bài học. C. Phần hệ thống các câu hỏi tái hiện kiến thức, câu hỏi vận dụng, suy luận và hướng dẫn trả lời tương úng. D. Bài tập củng cố và rèn luyện kĩ năng. Phần này bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận cơ bản, bài tập tự luận nâng cao và phần hướng dẫn giải chi tiết , đầy đủ. Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích để các em tham khảo, so sánh và rút kinh nghiệm trong hoạt động học tập tích cực của mình.
Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 10 (Chương Trình Chuẩn) (Tái Bản)
Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 10 (Chương Trình Chuẩn) Nội dung sách được biên soạn bám sát chương trìnhVật lý 10 chuẩn. Mỗi bài đều được cấu trúc theo 4 mục tiêu: A. Phần tóm tắt lý thuyết: phần này giúp các em hệ thống nhanh các nội dung chính của một bài học, làm cơ sở để trả lời các câu hỏi cơ bản, tái hiện kiến thức. B. Phần hệ thống các câu hỏi thông hiểu và hướng dẫn trả lời tương ứng. Phần này giúp học sinh chủ động tham gia xây dựng bài học, hoạt động tích cực trong giờ học Vật lý. Thông qua đó, học sinh thông hiểu một cách sâu sắc bản chất Vật lý của bài học. C. Phần hệ thống các câu hỏi tái hiện kiến thức, câu hỏi vận dụng, suy luận và hướng dẫn trả lời tương ứng. D. Bài tập củng cố và rèn luyện kĩ năng. Phần này bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận cơ bản, bài tập tự luận nâng cao và phần hướng dẫn giải chi tiết đầy đủ.