eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Bích - Lê Vân”

Sát Thát (Ấn Bản Kỉ Niệm 60 Năm NXB Kim Đồng)
Sát Thát (Ấn Bản Kỉ Niệm 60 Năm NXB Kim Đồng) "Sát Thát là cuốn truyện tranh tuyệt đẹp, ca ngợi lòng dũng cảm, truyền thống yêu nước đánh giặc ngoại xâm của nhân dân ta đời nhà Trần. Sát Thát, có nghĩa là «giết giặc Thát» (giặc Nguyên), được viết bởi nhà văn Lê Vân, một tác giả tâm huyết với đề tài lịch sử. Điều đặc biệt hơn cuốn truyện tranh này được họa sĩ Nguyễn Bích nghiên cứu, tìm hiểu, và kì công vẽ trong suốt 5 năm.“Sát Thát là cuốn truyện tranh đại diện số một cho phong cách Nguyễn Bích, tạo nên diện mạo của riêng ông. Nó là cái cột trụ vững vàng cho cái tên Nguyễn Bích từ khi xuất hiện đến mãi mãi sau này. Sát Thát có thể coi là kinh điển của nghệ thuật truyện tranh Việt Nam mà ông đã tạo dựng ra. Họa sĩ đã đưa lên mặt giấy lối vẽ đơn giản nhưng thật tinh tế cả trang sử hào hùng của dân tộc ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông.Cuốn sách đã đoạt Huy chương Bạc tại hội chợ sách quốc tế Lép-zích, cho đến nay vẫn đứng ngôi vị số một của nghệ thuật truyện tranh Việt Nam” (Họa sĩ Đỗ Đức).”