eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Bảo Trang (Ph. D)”

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Vận Dụng Môn Tiếng Anh
Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Vận Dụng Môn Tiếng Anh Cuốn sách gồm hai phần chính: - Phần 1 trình bày, giải thích phương pháp, chiến lược làm bài cho từng loại câu hỏi, từ trắc nghiệm cho đến tự luận. + Phần Trắc nghiệm hệ thống hóa kiến thức, trình bày cách tiếp cận câu hỏi, phương pháp làm bài cho từng loại câu hỏi và có các bài luyện tập theo sau để các em vận dụng. Phần trắc nghiệm bao gồm Phát âm, Đồng nghĩa/ Trái nghĩa, Hoàn chỉnh câu, Tìm câu gần nghĩa nhất, Câu kết hợp, Đục lỗ và đọc hiểu. + Phần Tự luận bao gồm: Viết lại câu, Xây dựng câu và Viết đoạn văn. - Phần 2 là 15 đề thi thử để các em có cơ hội thử nghiệm, ôn luyện và tự kiểm tra khả năng của mình.