eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Anh Thi”

Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 3)
Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 3) Bộ sách 'Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 3)' được biên soạn theo chương trình ban cơ sở và phù hợp với kiến thức thi đại học hiện nay. Bộ sách gồm 3 tập: - Tập 1: Dao động cơ và sóng cơ, có đủ 6 chủ đề. - Tập 2: Dòng điện xoay chiều, có đủ 9 chủ đề. - Tập 3: Quang sóng - Vật lí nguyên tử và hạt nhân, có 6 chủ đề. Trong mỗi chủ đề đều được trình bày theo cấu trúc: I. Kiến thức căn bản để giải nhanh - Nêu rõ các công thức cơ bản, các biểu thức liên hệ, các biểu thức giải nhanh mà các đề toán trắc nghiệm thường tập trung khai thác. - Nêu rõ các quy luật số, các dấu hiệu nhận biết để giải nhanh các bài toán. II. Các bài toán - Bài toán lớn. - Trong mỗi bài toán lớn có các bài toán nhỏ. - Nội dung bài toán nhỏ trong bài toán lớn có nhiều dạng toán phong phú. III. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm áp dụng Câu hỏi trắc nghiệm gồm câu hỏi lý thuyết và bài toán. - Câu hỏi lí thuyết được biên soạn theo yêu cầu, để trả lời được thì học sinh phải nắm chắc kiến thức, biết vận dụng tư duy. - Ở đây hệ thống bài tập tính toán được biên soạn đủ các dạng như bài toán nhỏ ở phần trên, ngoài ra còn có một số bài toán nâng cao để học sinh khá giỏi tham khảo. Cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực giúp các em tự học, ôn tập luyện thi đạt được kết quả mong muốn.
Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 1)
Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 1) Bộ sách Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 1) được biên soạn theo chương trình ban cơ sở và phù hợp với kiến thức thi đại học hiện nay. Bộ sách gồm 3 tập: - Tập 1: Dao động cơ và sóng cơ, có đủ 6 chủ đề. - Tập 2: Dòng điện xoay chiều, có đủ 9 chủ đề. - Tập 3: Quang sóng - Vật lí nguyên tử và hạt nhân, có 6 chủ đề. Trong mỗi chủ đề đều được trình bày theo cấu trúc: I. Kiến thức căn bản để giải nhanh - Nêu rõ các công thức cơ bản, các biểu thức liên hệ, các biểu thức giải nhanh mà các đề toán trắc nghiệm thường tập trung khai thác. - Nêu rõ các quy luật số, các dấu hiệu nhận biết để giải nhanh các bài toán. II. Các bài toán - Bài toán lớn. - Trong mỗi bài toán lớn có các bài toán nhỏ. - Nội dung bài toán nhỏ trong bài toán lớn có nhiều dạng toán phong phú. III. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm áp dụng Câu hỏi trắc nghiệm gồm câu hỏi lý thuyết và bài toán. - Câu hỏi lí thuyết được biên soạn theo yêu cầu, để trả lời được thì học sinh phải nắm chắc kiến thức, biết vận dụng tư duy. - Ở đây hệ thống bài tập tính toán được biên soạn đủ các dạng như bài toán nhỏ ở phần trên, ngoài ra còn có một số bài toán nâng cao để học sinh khá giỏi tham khảo. Cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực giúp các em tự học, ôn tập luyện thi đạt được kết quả mong muốn.
Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 2)
Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 2) Bộ sách 'Cẩm Nang Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Vật Lí (Tập 2)' được biên soạn theo chương trình ban cơ sở và phù hợp với kiến thức thi đại học hiện nay. Bộ sách gồm 3 tập: - Tập 1: Dao động cơ và sóng cơ, có đủ 6 chủ đề. - Tập 2: Dòng điện xoay chiều, có đủ 9 chủ đề. - Tập 3: Quang sóng - Vật lí nguyên tử và hạt nhân, có 6 chủ đề. Trong mỗi chủ đề đều được trình bày theo cấu trúc: I. Kiến thức căn bản để giải nhanh - Nêu rõ các công thức cơ bản, các biểu thức liên hệ, các biểu thức giải nhanh mà các đề toán trắc nghiệm thường tập trung khai thác. - Nêu rõ các quy luật số, các dấu hiệu nhận biết để giải nhanh các bài toán. II. Các bài toán - Bài toán lớn. - Trong mỗi bài toán lớn có các bài toán nhỏ. - Nội dung bài toán nhỏ trong bài toán lớn có nhiều dạng toán phong phú. III. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm áp dụng Câu hỏi trắc nghiệm gồm câu hỏi lý thuyết và bài toán. - Câu hỏi lí thuyết được biên soạn theo yêu cầu, để trả lời được thì học sinh phải nắm chắc kiến thức, biết vận dụng tư duy. - Ở đây hệ thống bài tập tính toán được biên soạn đủ các dạng như bài toán nhỏ ở phần trên, ngoài ra còn có một số bài toán nâng cao để học sinh khá giỏi tham khảo. Cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực giúp các em tự học, ôn tập luyện thi đạt được kết quả mong muốn.