eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “NGƯT Trương Thọ Lương - Nguyễn Thanh Nguyên”

Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 7
Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 7 Cuốn sách Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 7 được biên soạn để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh trong quá trình học tập. Học sinh có thể sử dụng cuốn sách này trong việc học tập trên lớp và làm bài tập ở nhà. Phần A là Phần học bài và trả lời câu hỏi trong SGK. Phần này được thiết kế theo dàn bài của Sgk và có chừa các khoảng trống để học sinh điền các thông tin thích hợp theo yêu cầu của các câu lệnh. Phần B là Phần giải bài tập trong sách bài tập. Phần này cũng được thiết kế các bài tập theo thứ tự trong sách bài tập và giúp học sinh thực hiện được nhiều bài tập nhanh, gọn hơn. Phần C là Phần bài tập ôn luyện. Phần này gồm các bài tập cơ bản giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn và có thêm điều kiện rèn luyện các kỹ năng trong học tập.
Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 9
Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 9 Cuốn sách Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 9 được biên soạn giúp hỗ trợ các em trong việc học tập và làm bài tập tại nhà. Nội dung quyển sách được chia thành 60 bài học cụ thể. Mỗi bài học đều  bao gồm 3 phần như sau: - Phần A: Phần học bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Phần này được thiết kế bám sát chương trình sách giáo khoa và chừa các khoảng trống để học sinh điền câu trả lời thích hợp theo đề bài. - Phần B: Phần giải bài tập trong sách bài tập. Phần này bao gồm các bài tập theo thứ tự trong sách bài tập giúp học sinh thực hiện được nhiều bài tập nhanh, gọn hơn. - Phần C: Phần bài tập ôn luyện. Phần này gồm các bài tập cơ bản giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập. Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học tốt chương trình Vật lí lớp 9.
Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8
Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8 Quyển sách Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8 được biên soạn giúp các em ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải bài tập môn Vật lí. Nội dung sách bao gồm các câu hỏi và bài tập bám sát chương trình sách giáo khoa và được trình bày dưới hình thức câu hỏi tự luận. Các dạng bài bao gồm: chọn câu trả lời đúng, điền vào chỗ trống, ô chữ... Sách bao gồm 29 bài học. Mỗi bài học được chia thành 3 phần: - Phần A: Hướng dẫn giải các bài tập theo sách giáo khoa được trình bài theo dàn bài, ghi lại những yêu cầu và thông tin của từng bài tập, giúp học sinh làm quen với cách giải một bài toán Vật lí. - Phần B: Phần giải bài tập trong sách bài tập. - Phần C: Phần bài tập ôn luyện  gồm một số bài tập dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận giúp các em có thể tự học nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Phần đáp án và hướng dẫn giải các bài tập sẽ giúp các em giải quyết những bài toán khó và tìm ra cách giải hay, phù hợp với từng dạng bài. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Sinh học và tự tin hơn trong kì thi.