eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “NGƯT. Trần Thị Vân Anh - ThS. Lê Thị Hương”

500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số Lớp 7 (Tái Bản 2015)
500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số Lớp 7 Cuốn sách 500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số Lớp 7 sẽ giúp các em hoàn thiện các kiến thức trọng tâm và rèn luyện cách giải với các dạng toàn điển hình. Đồng thời, sách còn rất phù hợp để giúp bồi dưỡng học sinh khá - giỏi, cũng như rèn luyện, nâng cao kĩ năng và phương pháp giải toán. Sách bao gồm các chương: Chương 1: Số hữu tỉ - Số thực Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 3: Thống kê Chương 4: Biểu thức đại số
500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số Lớp 8
500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số Lớp 8 Trong quyển sách này, tác giả đã phân chia thành 8 chuyên đề cơ bản sau: Chuyên đề 1: Chia đa thức Chuyên đề 2: Phân tích đa thức thành nhân tử Chuyên đề 3: Phân tích hữu tỉ Chuyên đề 4: Phương trình, bất phương trình Chuyên đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Chuyên đề 6: Bất đẳng thức Chuyên đề 7: Bất phương trình Chuyên đề 8: Các bài toán về số học Chuyên đề 9: Bài toán tổng hợp Chuyên đề 10: Một số đề tổng hợp. Mỗi chuyên đề được cấu trúc gồm 4 nội dung chính như sau: 1. Phương pháp chung 2. Các ví dụ minh họa 3. Bài tập vân dụng 4. Hướng dẫn và đáp số. Mỗi dạng bài tập cơ bản đều có phương pháp giải cụ thể và ví dụ minh họa. Ngoài ra, các bài tập đều có hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu. Nhiều ví dụ có lời nhận xét để giúp học sinh tránh các sai lầm cơ bản. Các bài tập được thiết kế từ dễ đến khó, có những bài tác giả đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau để bạn đọc tham khảo.