eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ngọc Yến”

Đàm Thoại Tiếng Hoa Hiện Đại (Kèm 01 CD)
Đàm Thoại Tiếng Hoa Hiện Đại Với sự hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ trở nên cần thiết đối với tất cả mọi người. Một trong những ngoại ngữ phổ biến nhất hiện nay là tiếng Hàn và đang được đông đảo các bạn trẻ theo học. Đàm Thoại Tiếng Hoa Hiện Đại được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu để học Tiếng Hàn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đàm Thoại Tiếng Hoa Hiện Đại trình bày bao quát hầu hết các lĩnh vực thông dụng, từ các câu giao tiếp cơ bản như gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu về sở thích...cho đến các câu giao tiếp trong hoạt động như tìm chỗ ở, gọi món ăn, đi du lịch, ngắm cảnh, giải trí kết bạn, mua sắm...
Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại (Kèm 01 CD)
Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại Với sự hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ trở nên cần thiết đối với tất cả mọi người. Một trong những ngoại ngữ phổ biến nhất hiện nay là tiếng Hàn và đang được đông đảo các bạn trẻ theo học. Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại (Kèm 01 CD) được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu để học Tiếng Hàn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại trình bày bao quát hầu hết các lĩnh vực thông dụng, từ các câu giao tiếp cơ bản như gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu về sở thích...cho đến các câu giao tiếp trong hoạt động như tìm chỗ ở, gọi món ăn, đi du lịch, ngắm cảnh, giải trí kết bạn, mua sắm...
Đàm Thoại Tiếng Pháp Hiện Đại (Kèm CD)
Đàm Thoại Tiếng Pháp Hiện Đại Sách trình bày bao quát hầu hết các lĩnh vực thông dụng, từ các câu giao tiếp cơ bản như gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu, nói về sở thích,... cho đến những câu giao tiếp trong các hoạt động như tìm chỗ ở, gọi món ăn, đi du lịch, ngắm cảnh, giải trí, kết bạn, mua sắm,... Với nội dung phong phú, đa dạng về chủ đề, cuốn sách này sẽ giúp các bạn sẽ nhanh chóng tiếp thu và nói tiếng Pháp một cách lưu loát trong công việc cũng như các tình huống giao tiếp hàng ngày của mình.
Đàm Thoại Tiếng Nhật Hiện Đại (Kèm CD)
Đàm Thoại Tiếng Nhật Hiện Đại Sách trình bày hầu hết các lĩnh vực cơ bản thông dụng như: gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu, nói về sở thích... cho đến những câu giao tiếp trong các hoạt động như tìm chỗ ở, gọi món ăn, đi du lịch, ngắm cảnh, giải trí, kết bạn, mua sắm. Với nội dung phong phú đa dạng về chủ đề, hy vọng cuốn sách sẽ hỗ trợ các bạn nói tiếng Nhật một cách lưu loát hơn.
Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại (Kèm CD)
Đàm Thoại Tiếng Hàn Hiện Đại Sách trình bày hầu hết các lĩnh vực cơ bản thông dụng như: gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu, nói về sở thích... cho đến những câu giao tiếp trong các hoạt động như tìm chỗ ở, gọi món ăn, đi du lịch, ngắm cảnh, giải trí, kết bạn, mua sắm. Với nội dung phong phú đa dạng về chủ đề, hy vọng cuốn sách sẽ hỗ trợ các bạn nói tiếng Hàn một cách lưu loát hơn.