eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nancy Dickmann”

Những Mẩu Chuyện Khám Phá – Nam Cực
Những Mẩu Chuyện Khám Phá - Nam Cực Hai nhà thám hiểm nào đã chạy đua để khám phá Cực Nam? Hãy tìm câu trả lời trong cuốn sách này! Bộ sách Những mẩu chuyện khám phá giới thiệu đến độc giả những vùng đất và điểm đến danh tiếng thông qua những câu chuyện thám hiểm đầy bất ngờ. Trong quyển Nam Cực, người đọc không chỉ khám phá về địa điểm lạnh lẽo và đầy nguy hiểm này, mà còn biết được về quãng đường dài bất tận các nhà thám hiểm đã đi qua để khám phá Nam Cực!
Những Mẩu Chuyện Khám Phá – Đỉnh Everest
Những Mẩu Chuyện Khám Phá - Đỉnh Everest Hai nhà thám hiểm nào đã chạy đua để khám phá Cực Nam? Hãy tìm câu trả lời trong cuốn sách này! Bộ sách Những mẩu chuyện khám phá giới thiệu đến độc giả những vùng đất và điểm đến danh tiếng thông qua những câu chuyện thám hiểm đầy bất ngờ. Trong quyển Nam Cực, người đọc không chỉ khám phá về địa điểm lạnh lẽo và đầy nguy hiểm này, mà còn biết được về quãng đường dài bất tận các nhà thám hiểm đã đi qua để khám phá Nam Cực!