eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nancie McKinnon”

Taking the TOEIC 2 SB w/ECC
Taking the TOEIC 2 SB w/ECC Taking the TOEIC 2: Skills and Strategies : dành cho cấp độ trung cấp cho các học sinh chuẩn bị thi chứng chỉ TOEIC®. Taking the TOEIC gồm bốn chương, giúp người học làm quen với từng phần của một bài thi TOEIC® bao gồm: kỹ năng nghe, ngữ pháp, đọc hiểu và các bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh.Phần đầu giúp phát triển kỹ năng trả lời các dạng câu hỏi của phần nghe thường gặp trong bài thi.Phần hai tập trung vào kiến thức ngữ pháp quan trọng, cụ thể cần thiết cho bài thi TOEIC® và các bài tập hoàn thiện kỹ năng ngữ pháp.Phần ba cung cấp những bài đọc thực hành và những phương pháp luyện tập giúp phát triển khả năng đọc của học sinh.Phần cuối của sách là bài kiểm tra đầy đủ, mang đến cơ hội thực hành và củng cố lại kiến thức đã học.Các bài kiểm tra nhỏ ở cuối mỗi chương được thiết kế giống với các kiểu bài học sinh sẽ gặp trong kỳ thi.