eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nam Nan”

Nửa Đường Xuất Giá
Nửa Đường Xuất Giá Thượng đế thật lạ kì, trước khi để chúng ta gặp được người có duyên lại khiến ta gặp những người không thể ở bên ta mãi. Cuối cùng trên đường đời bao người qua lại ta mới nhận ra ai là một nửa của mình, chỉ bởi tình yêu bỗng chốc le lói trong tim.