eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nam Hoài Cẩn”

Kinh Dịch Tạp Thuyết
Kinh Dịch Tạp Thuyết Sách Kinh Dịch tạp thuyết của nhà nghiên cứu Nam Hoài Cẩn gồm 2 phần: - Phần thứ nhất trình bày các kiến thức chung về “Kinh Dịch” cũng như một số vấn đề liên quan. - Phần thứ hai tập trung giải thích 64 quẻ (bắt đầu từ quẻ Càn, kết thúc bằng quẻ Vị Tế), nội dung bao gồm: tên quẻ, quái từ, hào từ, đồng thời giải thích “Thoán từ”, “Tượng từ”, “Văn ngôn”, đi từ nông đến sâu, đơn giản, dễ hiểu.