eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mỹ Kim - Văn Tấn”

Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) – Dê Trắng Và Dê Đen
Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 - 6 Tuổi) - Dê Trắng Và Dê Đen Cuốn sách Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 - 6 Tuổi) - Dê Trắng Và Dê Đen được biên soạn nhằm rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cho bé bước vào lớp 1. Sách giúp thầy cô và cha mẹ hướng dẫn và luyện tập cho trẻ khi học tập ở lớp và ở nhà. Sách được biên soạn gồm: - 11 bài tập viết các chữ cái cơ bản nhất giúp Bé bước đầu làm quen với con chữ khi bước vào tiểu học. - Bên cạnh đó là câu chuyện cổ tích quen thuộc 'Dê Trắng Và Dê Đen' để các bé có thể rèn luyện kỹ năng đọc. Những câu chuyện cổ tích quen thuộc, mang tính chất giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho Trẻ từ sớm, cũng như giúp trẻ thư giản sau những giờ học tập ở trường. - Những bài tập tô màu giúp Bé hình thành khả năng trực quan sinh động, làm quen với màu sắc ngay từ khi còn nhỏ. Quyển sách là một trong những tài liệu cần thiết cho bé, phụ huynh và thầy cô trong những bước đi đầu đời của các bé, giúp bé nắm vững những kỹ năng cần thiết trước khi bé vào tiểu học.
Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) – Tấm Cám
Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 - 6 Tuổi) - Tấm Cám Cuốn sách Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 3 - 4 Tuổi) - Tấm Cám được biên soạn nhằm rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cho Bé bước vào lớp 1. Sách giúp Thầy Cô và Cha Mẹ hướng dẫn và luyện tập cho trẻ khi học tập ở lớp và ở nhà. Sách được biên soạn gồm: - 11 bài tập viết các chữ cái cơ bản nhất giúp Bé bước đầu làm quen với con chữ khi bước vào tiểu học. - Bên cạnh đó là câu chuyện cổ tích quen thuộc 'Tấm Cám' để các bé có thể rèn luyện kỹ năng đọc. Những câu chuyện cổ tích quen thuộc, mang tính chất giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho Trẻ từ sớm, cũng như giúp trẻ thư giản sau những giờ học tập ở trường. - Những bài tập tô màu giúp Bé hình thành khả năng trực quan sinh động, làm quen với màu sắc ngay từ khi còn nhỏ. Quyển sách là một trong những tài liệu cần thiết cho bé, Phụ Huynh và Thầy Cô trong những bước đi đầu đời của các bé, giúp bé nắm vững những kỹ năng cần thiết trước khi bé vào tiểu học.
Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 4 – 5 Tuổi) – Mèo Lại Hoàn Mèo
Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 4 - 5 Tuổi) - Mèo Lại Hoàn Mèo Cuốn sách Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 4 - 5 Tuổi) - Mèo Lại Hoàn Mèo được biên soạn nhằm rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cho Bé bước vào lớp 1. Sách giúp Thầy Cô và Cha Mẹ hướng dẫn và luyện tập cho trẻ khi học tập ở lớp và ở nhà. Sách được biên soạn gồm: - 11 bài tập viết các chữ cái cơ bản nhất giúp Bé bước đầu làm quen với con chữ khi bước vào tiểu học. - Bên cạnh đó là câu chuyện cổ tích quen thuộc 'Mèo Lại Hoàn Mèo' để các bé có thể rèn luyện kỹ năng đọc. Những câu chuyện cổ tích quen thuộc, mang tính chất giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho Trẻ từ sớm, cũng như giúp trẻ thư giản sau những giờ học tập ở trường. - Những bài tập tô màu giúp Bé hình thành khả năng trực quan sinh động, làm quen với màu sắc ngay từ khi còn nhỏ. Quyển sách là một trong những tài liệu cần thiết cho bé, Phụ Huynh và Thầy Cô trong những bước đi đầu đời của các bé, giúp bé nắm vững những kỹ năng cần thiết trước khi bé vào tiểu học.