eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Miya Du”

Kể Tôi Nghe Ước Mơ Của Bạn
Kể Tôi Nghe Ước Mơ Của Bạn Cuốn sách này là một món quà người họa sĩ tặng cho cuộc đời. Những ước mơ được “hiện thực hóa” thành tranh vẽ lung linh, để chúng gần gũi hơn, như có thể nắm lấy trong tay. “Ước mơ là thứ mà khi bạn khẽ chạm vào tự nhiên sẽ giàn giụa nước mắt. Nhưng cũng chính nhờ có ước mơ mà ta thấy vững vàng hơn, vì ta nhận ra sẽ bước tiếp thế nào trên đường đời. Mơ ước có một sức mạnh lớn lao…” Hãy tìm thấy mình trong những ước mơ, để tiếp tục sống với lạc quan và hi vọng…