eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Minh Triết Dương Tăng Chu”

Phong Tục Chọn Ngày Lành Tháng Tốt Năm Đinh Dậu
Phong Tục Chọn Ngày Lành Tháng Tốt Năm Đinh Dậu Tập sách lịch này được ra đời chủ yếu từ những tài liệu sưu tầm của nhà nghiên cứu bát trạch và khoa chiêm tinh, cụ Nguyễn Minh Triết, một hiền nho sinh thời vào đầu đệ nhị thập niên thế kỉ 20 (Canh Thân 1920). Những công trình dịch giải của cụ như Bí Tàng Đại Lục Nhâm, Dương Trạch Tam Yếu... đã hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống của con người vốn nhiều phức tạp. Nhóm biên soạn đưa trở lại dữ liệu về Nguyệt Tướng trong sách lịch, dành cho các vị nghiên cứu Bí Tàng Đại Lục Nhâm cũng như vận dụng định luật Hòa Trực khi chuyển Tiết trong lịch pháp, mà truyền nhân của cụ lâu nay ít quan tâm và bỏ qua trong lúc làm lịch hàng năm. Mong rằng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp giải quyết một phần nào những thắc mắc về ngày, giờ, năm, tháng tốt xấu ra sao mỗi khi hành sự, những sự việc bình thường hoặc quan trọng trong cuộc sống mà mỗi người muốn tính toán giờ giấc nào hành sự cho thuận lợi.