eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Minh Hân - Hùng Sĩ”

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 2)
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 2) Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ vô cùng quan trọng và cần thiết. Có vốn tiếng Anh vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và học tập, cũng như làm việc trong các môi trường quốc tế. Quyển sách Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 2) được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn các em học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngữ pháp và chấm câu một cách thành thạo theo cấp độ từ dễ đến khó. Sách trình bày 25 quy luật ở dạng song ngữ Anh - Việt, đồng thời hướng dẫn về cách dùng từ, các dạng rút gọn, các từ kép và các từ loại cơ bản như danh từ, động từ, tính từ... Các dạng bài tập như chọn câu đúng, điền vào chỗ trống, chia động từ, hoàn thành câu,... có đáp án sẽ giúp bạn tự ôn tập và đánh giá kiến thức của mình. Đây thực sự là một giáo trình hữu ích giúp bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và trình độ tiếng Anh của mình.
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 3)
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 3) Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ vô cùng quan trọng và cần thiết. Có vốn tiếng Anh vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và học tập, cũng như làm việc trong các môi trường quốc tế. Quyển sách Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 3) được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn các em học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngữ pháp và chấm câu một cách thành thạo theo cấp độ từ dễ đến khó. Sách trình bày 25 quy luật ở dạng song ngữ Anh - Việt, đồng thời hướng dẫn về cách dùng từ, các dạng rút gọn, các từ kép và các từ loại cơ bản như danh từ, động từ, tính từ... Các dạng bài tập như chọn câu đúng, điền vào chỗ trống, chia động từ, hoàn thành câu,... có đáp án sẽ giúp bạn tự ôn tập và đánh giá kiến thức của mình. Đây thực sự là một giáo trình hữu ích giúp bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và trình độ tiếng Anh của mình.
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 4)
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 4) Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ vô cùng quan trọng và cần thiết. Có vốn tiếng Anh vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và học tập, cũng như làm việc trong các môi trường quốc tế. Quyển sách Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 4) được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn các em học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngữ pháp và chấm câu một cách thành thạo theo cấp độ từ dễ đến khó. Sách trình bày 25 quy luật ở dạng song ngữ Anh - Việt, đồng thời hướng dẫn về cách dùng từ, các dạng rút gọn, các từ kép và các từ loại cơ bản như danh từ, động từ, tính từ... Các dạng bài tập như chọn câu đúng, điền vào chỗ trống, chia động từ, hoàn thành câu,... có đáp án sẽ giúp bạn tự ôn tập và đánh giá kiến thức của mình. Đây thực sự là một giáo trình hữu ích giúp bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và trình độ tiếng Anh của mình.
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 1)
Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 1) Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ vô cùng quan trọng và cần thiết. Có vốn tiếng Anh vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và học tập, cũng như làm việc trong các môi trường quốc tế. Quyển sách Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 1) được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn các em học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngữ pháp và chấm câu một cách thành thạo theo cấp độ từ dễ đến khó. Sách trình bày 25 quy luật ở dạng song ngữ Anh - Việt, đồng thời hướng dẫn về cách dùng từ, các dạng rút gọn, các từ kép và các từ loại cơ bản như danh từ, động từ, tính từ... Các dạng bài tập như chọn câu đúng, điền vào chỗ trống, chia động từ, hoàn thành câu,... có đáp án sẽ giúp bạn tự ôn tập và đánh giá kiến thức của mình. Đây thực sự là một giáo trình hữu ích giúp bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và trình độ tiếng Anh của mình.