eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Minh Châu”

Bí Mật Xuyên Thế Kỷ: Bí Sử Hậu Cung
Bí Mật Xuyên Thế Kỷ: Bí Sử Hậu Cung Tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn ít biết của những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc biệt của các vua chúa bao giờ cũng hấp dẫn và lôi kéo không ít người ở mọi thời đại. Bí Sử Hậu Cung là một phần trong bộ sách Bí Mật Xuyên Thế Kỷ. Tập sách gồm 5 chương đề cập đến những bí ẩn liên quan đến số phận các bậc vua chúa, hoàng hậu, công chúa... trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đã có nhiều sự kiện, nhân vật đã được nói đến trong chính sử mà nhiều người đã biết, nên sách chỉ tập trung khai thác những gì chính sử không đề cập hoặc rất sơ lược. Sách chủ yếu tập trung về các số phận, nhân vật lịch sử bị mất tích, bị chết, nhiều vụ án còn chứa nhiều nghi vấn, do hạn chế của lịch sử, của thời gian đến nay vẫn chưa được làm rõ...
Bí Sử Hậu Cung: Bi Kịch Trong Cung Cấm
Bí Sử Hậu Cung: Bi Kịch Trong Cung Cấm Tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn ít biết của những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc biệt của các vua chúa bao giờ cũng hấp dẫn và lôi kéo không ít người ở mọi thời đại. Quyển sách Bí Sử Hậu Cung: Bi Kịch Trong Cung Cấm đề cập đến những bí ẩn liên quan đến số phận các bậc vua chúa, hoàng hậu, công chúa, cung nữ... trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đã có nhiều sự kiện, nhân vật đã được nói đến trong chính sử mà nhiều người đã biết, nên sách chỉ tập trung khai thác những gì chính sử không đề cập hoặc rất sơ lược. Sách chủ yếu tập trung về các số phận, nhân vật lịch sử bị mất tích, bị chết, nhiều vụ án còn chứa nhiều nghi vấn, do hạn chế của lịch sử, của thời gian đến nay vẫn chưa được làm rõ. Nội dung sách bao gồm các chương: Chương 1: Bi kịch hậu cung Chương 2: Bi kịch phòng the Chương 3: Đời cung nữ Chương 4: Hậu cung huyền bí
Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế
Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế Tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn ít biết của những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc biệt của các vua chúa bao giờ cũng hấp dẫn và lôi kéo không ít người ở mọi thời đại. Quyển sách Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế đề cập đến những bí ẩn liên quan đến số phận các bậc vua chúa, hoàng hậu, công chúa... trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đã có nhiều sự kiện, nhân vật đã được nói đến trong chính sử mà nhiều người đã biết, nên sách chỉ tập trung khai thác những gì chính sử không đề cập hoặc rất sơ lược. Sách chủ yếu tập trung về các số phận, nhân vật lịch sử bị mất tích, bị chết, nhiều vụ án còn chứa nhiều nghi vấn, do hạn chế của lịch sử, của thời gian đến nay vẫn chưa được làm rõ. Nội dung sách bao gồm các chương: Chương 1: Chuyện lạ cung vua, phủ chúa Chương 2: Bi kịch tình ái vua chúa Chương 3: Những cái chết thảm Chương 4: Những nghi án kỳ lạ Chương 5: Bài học ngàn vàng