eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Miles Craven”

Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 4 without answers
A four-level skills series for adults and young adults Learners can develop the skills they need to use English confidently wherever they are - at home, at work, travelling, studying or just in social situations with English-speaking friends. This edition comes without answers.
Breakthrough Plus 2: Student Book Pack
Breakthrough Plus 2: Student Book Pack A communication-focused course that builds young adult and adult learners′ confidence to use English. Breakthrough Plus contains modernised content, a fresh design and a digital version of the Student′s Books for classroom presentation purposes as well as additional practice material with markbook functionality. The accompanying digibook provides an onscreen version of the Student′s Book with integrated audio, plus additional interactive practice with over 120 activities and markbook functionality. The Digibook includes 12 video street interviews filmed in New York with accompanying worksheets. Teachers have access to the DigiBook, their students′ markbook, and an additional Test Generator program. This has created a truly blended, content-rich course, covering high-interest themes in a thorough but accessible way. NEW Digibook provides an onscreen version of the Student′s Book with integrated audio, plus additional interactive practice with over 120 activities and markbook functionality. The Digibook includes 12 video street interviews filmed in New York with accompanying worksheets Teachers have access to the DigiBook, their students′ markbook, and an additional Test Generator program A strong emphasis on skills (such as conversation strategies) with an emphasis on Listening and Speaking, but with Reading and Writing also Authentic natural language presented and practiced through clear, contextualised and achievable tasks Lots of visual on-page support for students, enhancing scope for creativity A broad, international, cross-cultural flavour with a range of native and non-native accents An optional Challenge! feature catering for mixed-ability classes Genuine flexibility - teachers can 'pick and mix' according to the needs of each class, without the course losing its integrity Amusing listening and reading passages feature regularly in the course creating an engaged and comfortable class
Breakthrough Plus 3: Student Book Pack
Breakthrough Plus 3: Student Book Pack A communication-focused course that builds young adult and adult learners′ confidence to use English. Breakthrough Plus contains modernised content, a fresh design and a digital version of the Student′s Books for classroom presentation purposes as well as additional practice material with markbook functionality. The accompanying digibook provides an onscreen version of the Student′s Book with integrated audio, plus additional interactive practice with over 120 activities and markbook functionality. The Digibook includes 12 video street interviews filmed in New York with accompanying worksheets. Teachers have access to the DigiBook, their students′ markbook, and an additional Test Generator program. This has created a truly blended, content-rich course, covering high-interest themes in a thorough but accessible way. NEW Digibook provides an onscreen version of the Student′s Book with integrated audio, plus additional interactive practice with over 120 activities and markbook functionality. The Digibook includes 12 video street interviews filmed in New York with accompanying worksheets Teachers have access to the DigiBook, their students′ markbook, and an additional Test Generator program A strong emphasis on skills (such as conversation strategies) with an emphasis on Listening and Speaking, but with Reading and Writing also Authentic natural language presented and practiced through clear, contextualised and achievable tasks Lots of visual on-page support for students, enhancing scope for creativity A broad, international, cross-cultural flavour with a range of native and non-native accents An optional Challenge! feature catering for mixed-ability classes Genuine flexibility - teachers can 'pick and mix' according to the needs of each class, without the course losing its integrity Amusing listening and reading passages feature regularly in the course creating an engaged and comfortable class
Pass The Toeic Test – Advanced Course (Kèm CD)
Pass The Toeic Test - Advanced Course (Kèm CD) Pass the TOEIC Test là bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, cung cấp những bài thực hành mới nhất nhằm phát triển kỹ năng trên mỗi phần của bài thi TOEIC. Quyển sách là kết quả cuộc một cuộc nghiên cứu dài hạn và được phát triển cẩn trọng.Pass the TOEIC Test được triển khai rõ ràng và theo từng bước hướng dẫn cụ thể phù hợp cho những học viên muốn thực hành tự học hoặc có thể sử dụng trên lớp học, theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. - Hơn 1.500 mục thực hành chất lượng cao ở mỗi cấp độ - Thông qua phần học, thực hành và củng cố bài học sẽ giúp bạn tự tin và quen thuộc với các bài thi - Mục Ngữ pháp TOEIC và Từ vựng TOEIC nhấn mạnh những chủ đề thường gặp trong các bài thi - Ở mỗi phần, nhấn mạnh đến tập trung phát triển kỹ năng cho học viên nhằm phát huy hết khả năng của mình - Bao gồm cả phần nghe kèm theo hướng dẫn trả lời, những từ vựng chủ yếu với hơn 500 từ và cụm từ
Pass The Toeic Test
Pass The Toeic Test Pass the TOEIC Test là bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, cung cấp những bài thực hành mới nhất nhằm phát triển kỹ năng trên mỗi phần của bài thi TOEIC. Quyển sách là kết quả cuộc một cuộc nghiên cứu dài hạn và được phát triển cẩn trọng. Pass the TOEIC Test được triển khai rõ ràng và theo từng bước hướng dẫn cụ thể phù hợp cho những học viên muốn thực hành tự học hoặc có thể sử dụng trên lớp học, theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. - Hơn 1.500 mục thực hành chất lượng cao ở mỗi cấp độ - Thông qua phần học, thực hành và củng cố bài học sẽ giúp bạn tự tin và quen thuộc với các bài thi - Mục Ngữ pháp TOEIC và Từ vựng TOEIC nhấn mạnh những chủ đề thường gặp trong các bài thi - Ở mỗi phần, nhấn mạnh đến tập trung phát triển kỹ năng cho học viên nhằm phát huy hết khả năng của mình. - Bao gồm cả phần nghe kèm theo hướng dẫn trả lời, những từ vựng chủ yếu với hơn 500 từ và cụm từ - Đặc biệt, Pass the TOEIC Test sẽ cung cấp các hướng dẫn thi trực tiếp. Học viên có cơ hội tham gia các bài thi thử online bằng mã in trên sách để giúp đánh giá trình độ sau quá trình luyện tập dài với sách. Pass the TOEIC Test đáp ứng được yêu cầu của các học viên và giáo viên. Với học viên, Pass the TOEIC Test đáp ứng được các yêu cầu sau: - Các bài thực hành đáng tin cậy - Nội dung cập nhật - Tất cả các mục đều rất gần với bài thi TOEIC - Nhấn mạnh đến ngữ pháp và từ vựng TOEIC - Phát triển kỹ năng hệ thống bài học - Chiến lược thực hành TOEIC hiệu quả - Trình bày rõ ràng - Danh mục các từ và cụm từ thông dụng - Phần trả lời câu hỏi nhiều thông tin chi tiết Đáp ứng đúng nhu cầu của giáo viên: - Dễ dàng sử dụng - Trình bày linh hoạt - Hướng dẫn dạy trực tuyến - Đáp ứng theo nhu cầu của mỗi lớp học - Các bài thực hành được cấu trúc rõ ràng
Pass The Toeic Test (Kèm CD)
Pass The Toeic Test (Kèm CD) Pass the TOEIC Test là bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, cung cấp những bài thực hành mới nhất nhằm phát triển kỹ năng trên mỗi phần của bài thi TOEIC. Quyển sách là kết quả cuộc một cuộc nghiên cứu dài hạn và được phát triển cẩn trọng. Pass the TOEIC Test được triển khai rõ ràng và theo từng bước hướng dẫn cụ thể phù hợp cho những học viên muốn thực hành tự học hoặc có thể sử dụng trên lớp học, theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. - Hơn 1.500 mục thực hành chất lượng cao ở mỗi cấp độ - Thông qua phần học, thực hành và củng cố bài học sẽ giúp bạn tự tin và quen thuộc với các bài thi - Mục Ngữ pháp TOEIC và Từ vựng TOEIC nhấn mạnh những chủ đề thường gặp trong các bài thi - Ở mỗi phần, nhấn mạnh đến tập trung phát triển kỹ năng cho học viên nhằm phát huy hết khả năng của mình. - Bao gồm cả phần nghe kèm theo hướng dẫn trả lời, những từ vựng chủ yếu với hơn 500 từ và cụm từ - Đặc biệt, Pass the TOEIC Test sẽ cung cấp các hướng dẫn thi trực tiếp. Học viên có cơ hội tham gia các bài thi thử online bằng mã in trên sách để giúp đánh giá trình độ sau quá trình luyện tập dài với sách. Pass the TOEIC Test đáp ứng được yêu cầu của các học viên và giáo viên. Với học viên, Pass the TOEIC Test đáp ứng được các yêu cầu sau: - Các bài thực hành đáng tin cậy - Nội dung cập nhật - Tất cả các mục đều rất gần với bài thi TOEIC - Nhấn mạnh đến ngữ pháp và từ vựng TOEIC - Phát triển kỹ năng hệ thống bài học - Chiến lược thực hành TOEIC hiệu quả - Trình bày rõ ràng - Danh mục các từ và cụm từ thông dụng - Phần trả lời câu hỏi nhiều thông tin chi tiết Đáp ứng đúng nhu cầu của giáo viên: - Dễ dàng sử dụng - Trình bày linh hoạt - Hướng dẫn dạy trực tuyến - Đáp ứng theo nhu cầu của mỗi lớp học - Các bài thực hành được cấu trúc rõ ràng
Pass The TOEIC Test – Intermediate Course (Kèm CD)
Pass The TOEIC Test - Intermediate Course (Kèm CD) Pass the TOEIC Test là bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, cung cấp những bài thực hành mới nhất nhằm phát triển kỹ năng trên mỗi phần của bài thi TOEIC. Quyển sách là kết quả cuộc một cuộc nghiên cứu dài hạn và được phát triển cẩn trọng.Pass the TOEIC Test được triển khai rõ ràng và theo từng bước hướng dẫn cụ thể phù hợp cho những học viên muốn thực hành tự học hoặc có thể sử dụng trên lớp học, theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. - Hơn 1.500 mục thực hành chất lượng cao ở mỗi cấp độ - Thông qua phần học, thực hành và củng cố bài học sẽ giúp bạn tự tin và quen thuộc với các bài thi - Mục Ngữ pháp TOEIC và Từ vựng TOEIC nhấn mạnh những chủ đề thường gặp trong các bài thi - Ở mỗi phần, nhấn mạnh đến tập trung phát triển kỹ năng cho học viên nhằm phát huy hết khả năng của mình - Bao gồm cả phần nghe kèm theo hướng dẫn trả lời, những từ vựng chủ yếu với hơn 500 từ và cụm từ
Pass The TOEIC Test – Intermediate Course (Không Kèm CD)
Pass The TOEIC Test - Intermediate Course (Không Kèm CD) Pass the TOEIC Test là bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, cung cấp những bài thực hành mới nhất nhằm phát triển kỹ năng trên mỗi phần của bài thi TOEIC. Quyển sách là kết quả cuộc một cuộc nghiên cứu dài hạn và được phát triển cẩn trọng.Pass the TOEIC Test được triển khai rõ ràng và theo từng bước hướng dẫn cụ thể phù hợp cho những học viên muốn thực hành tự học hoặc có thể sử dụng trên lớp học, theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. - Hơn 1.500 mục thực hành chất lượng cao ở mỗi cấp độ - Thông qua phần học, thực hành và củng cố bài học sẽ giúp bạn tự tin và quen thuộc với các bài thi - Mục Ngữ pháp TOEIC và Từ vựng TOEIC nhấn mạnh những chủ đề thường gặp trong các bài thi - Ở mỗi phần, nhấn mạnh đến tập trung phát triển kỹ năng cho học viên nhằm phát huy hết khả năng của mình
Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 3 without answers
A four-level skills series for adults and young adults Learners can develop the skills they need to use English confidently wherever they are - at home, at work, travelling, studying or just in social situations with English-speaking friends. This edition comes without answers.