eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Milada Broukal”

NTC′s Practice Tests For The TOEFL
NTC′s Practice Tests For The TOEFL Cuốn sách này bao gồm tất cả các mẫu bài kiểm tra thực hành rất cần thiết để giúp bạn vượt qua kì thi TOEFL. Sách gồm 5 bài kiểm tra hoàn chỉnh, với hầu hết các hướng dẫn, mẫu tài liệu, cách trình bày, thời gian thi như trong một kì thi TOEFL thật sự. Hơn nữa, sách còn có đầy đủ phần đáp án cho mọi câu hỏi, lời đọc trong băng hoàn chỉnh của tất cả các bài trong các phần Nghe Hiểu, và cả bảng trả lời mẫu cho bạn tiện việc học tập. Khi thực hành các bài kiểm tra này, bạn nên theo đúng thời gian quy định sẵn cho mỗi phần và đừng vì bất kì lí do gì mà xem đáp án và lời đọc trong băng trước khi bạn hoàn tất bài thi và tự chấm điểm cho mình.
Check It Out 3: Work book – Paperback
Check It Out 3: Student Book Check it out! is a four-level series in American English that uses carefully chosen themes to introduce learners to global culture through the study of English. Age-appropriate language activities develop learners′ reading, writing, listening, speaking, and pronunciation skills - and motivates them to use English. For students who are preparing to take international English examinations in the future Check it out! systematically introduces skills practice and question types which are commonly found on such exams. Language Check it out! offers clear language presentation and practice, with plenty of models for learners to use. Grammar and vocabulary are introduced in the reading passage, with abundant follow-up practice. And there is plenty of language fun too - idioms, interesting facts, jokes, and tongue twisters! Literature Each level of Check it out! features a well-known story, told chapter by chapter throughout the Student Book. Each story is supported with reading activities to enhance the learner′s understanding and enjoyment. Culture Each unit in Check it out! uses a carefully chosen topic to investigate an area of world culture. Covering areas as varied as how people greet each other and how to become a sumo wrestler, students use English to compare these with their own experiences and opinions of the world.
TOEFL Reading Flash – Chương Trình Luyện Thi TOEFL
TOEFL Reading Flash - Chương Trình  Luyện Thi TOEFL Cuốn giáo trình luyện thi TOEFL mới nổi tiếng TOEFL Reading Flash - 2001 Edition của PETERSON theo chương trình thi TOEFL chính thức hiện nay và đặc biệt là dạng thi bằng máy tính (Computer-Based Test) đã được chính thức áp dụng tại Việt Nam vào năm 2001. Sách phân tích đầy đủ các chiến thuật và chiến lược cho phần thi Reading của kỳ thi TOEFL, cùng với các bài luyện tập cho từng kỹ năng và những lời khuyên thiết thực. Sách có kèm theo năm bài tập lớn giúp học viên kiểm tra kỹ năng làm bài. Các bài tập đều có phần trả lời và giải thích chi tiết cho học viên tham khảo. Contents Part o­ne: Types of reading comprehension questions - Chapter 1: Reading for details - Chapter 2: Reading for reference and vocabulary - Chapter 3: Reading for main indesa - Chapter 4: Reading for inference - Chapter 5: Additional reading skills Part two: Reading comprehension practice tests. Mời bạn đón đọc.