eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mike Leibling”

Làm Việc Với Người Khó Tính
Làm Việc Với Người Khó Tính Cuốn sách đưa ra mười chiến lược bình tĩnh sẽ giúp bạn đi hết những cung bậc cảm xúc của sự khó chịu khi làm việc với 'kẻ thù' và những giải pháp để bạn nhanh chóng vượt qua nó.