eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Michiyo Akaishi”

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 8)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 8) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 12)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 12) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 11)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 11) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 9)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 9) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 13)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 13) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 6)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 6) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 5)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 5) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 4)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 4) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 2)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 2) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 1)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 1) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 3)
Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 3) Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Aria đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự thật về thân thế mình ... Bộ truyện là khúc tình ca của người con gái được mệnh danh là ái nữ của thần âm nhạc.