eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Michael C. Jackson”

Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh
Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh gồm những nội dung chính như sau: Lời nói đầu Lời giới thiệu Phần 1: Cái nhìn tổng thể và cách thực hành theo hệ thống Chương 1: Ngôn ngữ theo hệ thống Chương 2: Cách tư duy theo hệ thống ứng dụng Chương 3: Tính sáng tạo và các hệ thống Phần 2: Các phương pháp theo hệ thống Loại A: Cải thiện việc tìm kiếm mục tiêu và sức sống Chương 4: Cách tư duy theo hệ thống cứng rắn Chương 5: Động lực theo hệ thống: Bộ môn thứ năm Chương 6: Cách điều hành tổ chức Chương 7: Lý thuyết về tính phức tạp Loại B: Khai thác những mục đích Chương 8: Trình bày và kiểm tra giả thiết mang tính chiến lược Chương 9: Lên kế hoạch hoạt động hỗ tương Chương 10: Phương pháp luận theo hệ thống uyển chuyển Loại C: Đảm bảo sự công bằng Chương 11: Phương pháp giải quyết vấn đề theo hệ thống phê bình Chương 12: Hợp nhất nhóm Loại D: Thúc đẩy tính đa năng Chương 13: Cách tư duy theo hệ thống hậu hiện đại Phần 3: Cái nhìn tổng thể mang tính sáng tạo Chương 14: Cách can thiệp hoàn toàn theo hệ thống Chương 15: Cách thực hành theo hệ thống phê bình Tổng kết