eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mesdemoiselles”

Mèo Là Để Yêu Thương (Sách Tô Màu Dành Cho Người Lớn)
Mèo Là Để Yêu Thương (Sách Tô Màu Dành Cho Người Lớn) 'Miu miu, em giống ai? Hòa đồng hay lạc loài Ủ ê hay sôi nổi Thuần chủng hay con lai Ngủ nướng, nô giỡn, đùa bỡn, ham ăn, mải chơi dông dài Nền nhà, ngả mình sóng soài Mái ngói, tắm nắng lai rai Tung tăng qua từng trang sách Những em mèo có một không hai và rồi trở nên màu sắc cá tính chẳng lẫn với ai Tất cả trông vào ngọn bút cùng màu bạn chọn để xài Thế giới mèo trong quyển sách đánh thức hồn mèo trong ai'