eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Melina Gerosa Bellows”

Cuốn Sách Về Tình Yêu Thương – Tình Mẫu Tử
Cuốn Sách Về Tình Yêu Thương - Tình Mẫu Tử Cuốn sách kể lại những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử trong thế giới động vật: vịt mẹ đi tìm người giúp để cứu đàn con lên khỏi cống, voi mẹ cứu voi con khỏi dòng nước lũ, mèo mẹ cứu mèo con khỏi đám cháy... Bên cạnh đó là những câu danh ngôn về mẹ. Hình ảnh sinh động, hấp dẫn.