eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Megan Stine - Ted Hammond”

Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới – Marie Curie Là Ai?
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Marie Curie Là Ai? Một cô gái trẻ tài năng đam mê toán và vật lý. Người khám phá ra kim lại Rađi. Người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel. Và còn điều gì nữa? Cùng mở ra bí mật cuộc đời về một cô bé từ làm thuê trở thành nhà khoa học lừng danh - Marie Curie!