eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mễ Lặc”

Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí –  Khám Phá Logic
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí - Khám Phá Logic Ai là người luôn tìm ra những chi tiết thú vị trong vụ án? Sherlock Holmes! Ai là người có bộ óc logic thiên tài? Shelock Holmes! Ai là người có tài khám phá bí mật của bọn tội phạm? Sherlock Holmes! Và, ai có thể giải những bài toán hóc búa nhất? Sherlock Holmes! Vậy còn chờ gì nữa? Các em hãy dành trọn mùa hè này để cùng phá án với nhà thám tử tài ba Sherlock Homles qua bộ sách Trại huấn luyện Sherlock Holmes nhí này thôi!
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí – Khám Phá Khoa Học
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí - Khám Phá Khoa Học Ai là người luôn tìm ra những chi tiết thú vị trong vụ án? Sherlock Holmes! Ai là người có bộ óc logic thiên tài? Shelock Holmes! Ai là người có tài khám phá bí mật của bọn tội phạm? Sherlock Holmes! Và, ai có thể giải những bài toán hóc búa nhất? Sherlock Holmes! Vậy còn chờ gì nữa? Các em hãy dành trọn mùa hè này để cùng phá án với nhà thám tử tài ba Sherlock Homles qua bộ sách Trại huấn luyện Sherlock Holmes nhí này thôi!
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí – Giải Toán Lý Thú
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí - Giải Toán Lý Thú Ai là người luôn tìm ra những chi tiết thú vị trong vụ án? Sherlock Holmes! Ai là người có bộ óc logic thiên tài? Shelock Holmes! Ai là người có tài khám phá bí mật của bọn tội phạm? Sherlock Holmes! Và, ai có thể giải những bài toán hóc búa nhất? Sherlock Holmes! Vậy còn chờ gì nữa? Các em hãy dành trọn mùa hè này để cùng phá án với nhà thám tử tài ba Sherlock Homles qua bộ sách Trại huấn luyện Sherlock Holmes nhí này thôi!
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí – Khám Phá Thú Vị
Trại Huấn Luyện Sherlock Holmes Nhí - Khám Phá Thú Vị Ai là người luôn tìm ra những chi tiết thú vị trong vụ án? Sherlock Holmes! Ai là người có bộ óc logic thiên tài? Shelock Holmes! Ai là người có tài khám phá bí mật của bọn tội phạm? Sherlock Holmes! Và, ai có thể giải những bài toán hóc búa nhất? Sherlock Holmes! Vậy còn chờ gì nữa? Các em hãy dành trọn mùa hè này để cùng phá án với nhà thám tử tài ba Sherlock Homles qua bộ sách Trại huấn luyện Sherlock Holmes nhí này thôi!