eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “MBA. Nguyễn Văn Dung”

Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Cho Thành Phố
Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Cho Thành Phố Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Cho Thành Phố sẽ hướng dẫn độc giả làm cách nào để phát triển thương hiệu du lịch của địa phương đó nhằm thu hút khách và kích thích họ tiêu xài. Thương hiệu được phát triển sẽ dựa vào những đặc điểm du lịch thu hút khách sẵn có, điểm đặc trưng riêng biệt về văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên, và  di sản. Những nét đặc trưng riêng biệt này cùng với dịch vụ du lịch hiện có kết hợp lại để sau đó sẽ được nâng lên thành những dạng du khách như: du khách không lưu trú qua đêm, du khách đi công tác kết hợp với du lịch, và những du khách truyền thống. Để tạo được thương hiệu này, độc giả cần tìm hiểu cách phân tích sản phẩm du lịch thành thị, định hướng chính xác được các nhóm du khách mục tiêu, tìm hiểu nhu cầu của họ, sau đó đề ra kế hoạch chiêu thị. Thiết kế kế hoạch chiêu thị bằng cách sử dụng những sự kiện quảng bá thương hiệu và những tuyến du lịch nhằm vào các phân khúc cụ thể sẽ được đặc biệt nhấn mạnh.Điểm độc đáo về phương pháp của cuốn sách là khuyến khích những người đang học hỏi hay làm việc trong ngành du lịch, hãy xem việc phát triển du lịch như một nỗ lực cộng đồng, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế. Khi soạn thảo những sự kiện và hoạt động du lịch thì việc liên kết với những tổ chức và những doanh nghiệp du lịch của thành phố khác, sẽ là nguồn hỗ trợ thêm cho các văn phòng du lịch. Việc cộng tác với những tổ chức này sẽ đảm bảo giúp cho mọi người và cộng đồng cảm thấy có liên quan hơn, so với chỉ hoạt động trong ngành công nghiệp du lịch đơn lẻ. Đối với những tỉnh và thành phố nhỏ nơi ngành kinh doanh du lịch không phát triển thì đây sẽ là thông tin có giá trị đặc biệt.Cuốn sách này là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Lý thuyết được giới thiệu trước, nhưng ngày sau mỗi chương đều có đề cập đến quảng bá như thế nào để phát triển ngành du lịch. Trong mỗi chương, có hàng loạt những ví dụ về các tỉnh và thành phố đã thành công trong việc vận dụng thương hiệu và gói du lịch, nhằm thu hút du khách đều được nêu ra. Cuốn sách này còn bao gồm những phần thực hành ở cuối mỗi chương dành riêng cho những giảng viên và những người đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sinh viên hay những người trong ngành có thể vận dụng/ thực hành ngay những câu hỏi trong phần bài làm này. Sau khi hoàn tất phần thực hành này sẽ định hình được một kế hoạch chiến lược quảng cáo căn bản.
Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại Sách dành cho sinh viên Đại học, cao học ngành quản trị kinh tế, các giám đốc dự án, giám đốc điều hành, đáp ứng phần nào quá trình nghiên cứu và con đường nghề nghiệp của quý độc giả quan tâm. Cuốn sách gồm nhiều bài tập đa dạng, định tính và định lượng, tập trung các chủ đề sau: Cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác Đề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự án Đề cập việc Hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để quản trị ngân sách, giám sát phạm vi Dự án và duy trì tiến độ đã hoạch định Đề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự án Đề cập các Kỹ thuật quản trị dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và xử trí các vấn đề thường gặp trong quản trị dự án.
Từ Điển Ngân Hàng Anh – Việt
Từ Điển Ngân Hàng Anh - Việt Cuốn sách giới thiệu các thuật ngữ ngân hàng hiện đại, cập nhật, cơ bản và nâng cao, giúp sinh viên, giảng viên, các công ty sử dụng được các thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng thông dụng trong giao dịch quốc tế, mang tính chuẩn mực, phù hợp các thông lệ, tạo thuận lợi để nâng cao và hiện đại hóa giao dịch.
Thống Kê Trong Kinh Doanh Quản Lý
Thống Kê Trong Kinh Doanh Quản Lý - Thống kê mô tả về tình huống - Thống kê suy diễn về tình huống - Các phương pháp chọn mẫu để khảo sát - Các phương pháp kiểm định để chọn phương án đúng - Tính toán các trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn... - Phân tích chuỗi thời gian...
Kinh Tế Phát Triển – Bài Tập Và Đáp Án
Kinh Tế Phát Triển - Bài Tập Và Đáp Án Phần 1: Tóm tắt lý thuyết Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Phần 3: Bài tập và đáp án Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án Phần 5: Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành