eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Marko Kitti”

Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy – Con Mèo Sặc Sỡ Và Trò Đùa Kiểu Tây Ban Nha
Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy - Con Mèo Sặc Sỡ Và Trò Đùa Kiểu Tây Ban Nha Marko Kitti là một nhà văn chuyên viết chuyện thiếu nhi người Phần Lan. Những tác phẩm của ông không chỉ cuốn hút bạn đọc bởi văn phong hóm hỉnh, độc đáo, mà còn bởi những hình ảnh minh họa thú vị do chính ông sáng tác. Bộ truyện Jesper Xúi Quẩy “ra lò” năm 2014 và nhanh chóng trở thành cuốn sách được nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới yêu thích. Đây là bộ truyện đầu tiên mà nhà văn Marko Kitti viết bằng tiếng Anh và tác phẩm đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bộ truyện gồm 3 tập: - Con Mèo Sặc Sỡ và Trò Đùa kiểu Tây Ban Nha - Chim Ó Màu Tím và Cuộc chiến Nhật Ký Hạt Tiêu Thổ Nhĩ Kỳ - Cuộc Cắm Trại Kinh Hoàng.
Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy – Hạt Tiêu Thổ Nhĩ Kỳ Và Cuộc Cắm Trại Kinh Hoàng
Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy - Hạt Tiêu Thổ Nhĩ Kỳ Và Cuộc Cắm Trại Kinh Hoàng Marko Kitti là một nhà văn chuyên viết chuyện thiếu nhi người Phần Lan. Những tác phẩm của ông không chỉ cuốn hút bạn đọc bởi văn phong hóm hỉnh, độc đáo, mà còn bởi những hình ảnh minh họa thú vị do chính ông sáng tác. Bộ truyện Jesper Xúi Quẩy “ra lò” năm 2014 và nhanh chóng trở thành cuốn sách được nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới yêu thích. Đây là bộ truyện đầu tiên mà nhà văn Marko Kitti viết bằng tiếng Anh và tác phẩm đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bộ truyện gồm 3 tập: - Con Mèo Sặc Sỡ và Trò Đùa kiểu Tây Ban Nha - Chim Ó Màu Tím và Cuộc chiến Nhật Ký Hạt Tiêu Thổ Nhĩ Kỳ - Cuộc Cắm Trại Kinh Hoàng.
Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy – Chim Ó Màu Tím Và Cuộc Chiến Nhật Ký
Những Trò Lố Của Jesper Xúi Quẩy - Chim Ó Màu Tím Và Cuộc Chiến Nhật Ký Marko Kitti là một nhà văn chuyên viết chuyện thiếu nhi người Phần Lan. Những tác phẩm của ông không chỉ cuốn hút bạn đọc bởi văn phong hóm hỉnh, độc đáo, mà còn bởi những hình ảnh minh họa thú vị do chính ông sáng tác. Bộ truyện Jesper Xúi Quẩy “ra lò” năm 2014 và nhanh chóng trở thành cuốn sách được nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới yêu thích. Đây là bộ truyện đầu tiên mà nhà văn Marko Kitti viết bằng tiếng Anh và tác phẩm đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bộ truyện gồm 3 tập: - Con Mèo Sặc Sỡ và Trò Đùa kiểu Tây Ban Nha - Chim Ó Màu Tím và Cuộc chiến Nhật Ký Hạt Tiêu Thổ Nhĩ Kỳ - Cuộc Cắm Trại Kinh Hoàng.